Alapszabály – 9. Az egyesület megszűnése

9.1. Jogutódlással történő megszűnés

Az egyesület a közgyűlés döntése értelmében más egyesülettel egyesülhet, vagy egyesületekre válhat szét a 3.5.5. pontnak megfelelő határozattal.

9.2. Jogutód nélküli megszűnés

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a közgyűlés kimondja megszűnését;
b) az arra jogosult szerv megszünteti; vagy
c) az egyesület taglétszáma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.

9.3. Rendelkezés a megszűnés esetén fennmaradó vagyonról

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége részére kell átadni.

Alapszabály: 1234567891011